TIMANTTISORMUS LUOKITUS SMM | G-H VS-SI VAI SITTENKIN H-SI

Lyhenteet hämmentävät

Lyhenteiden merkitys voi olla ostajalle täysin tuntematon, eikä sormuksen ostaja halua suorittaa korkeakoulututkintoa ostoksen yhteydessä. Keskityn tässä kirjoituksessa Suokko Timanttikorujen yhteydessä käytettäviin timanttiluokituksiin. Akateemisiin timanttiopintoihin suosittelen lämpimästi Gemological Institute of American (GIAn) timanttitutkijan opintoja.

Suokko Timanttikoruissa käytämme melee kokoisissa (alle 0,30 ct) timanteissa viittä eri timanttiominaisuuden yhdistelmää. Kaksi näistä on tehdasvalmisteisia (SMM eli Suokko Man Made) ja kolme luonnontimantteja.

SMM

SMM on lyhenne sanoista Suokko Man Made ja kertoo timantin olevan tehdasvalmisteinen eli amerikkalaisittain ilmaistuna Lab Grown Diamond. SMM-timanttien alkuperä ei ole vanhojen tulivuorien kohdalle tehdyistä kaivoksista tai muinaisten jokien reiteiltä.

SMM | G-H VS-SI
G-H kertoo SMM-timantin värin harvinaisuudesta. Timanttijoukko sisältää sekä G että H värisiä timantteja. Timanttien värieron voi erottaa laboratorio-olosuhteissa, mutta korussa erottaminen on käytännössä mahdotonta. G-H väri on ylhäältäpäin katsoen väritön. Sivulta katsoen voi ihanneolosuhteissa erottaa tummuutta, keltaista sävyä tai harmautta, tähänkin vaikuttaa timantin koko ja hionta.

VS-SI on puhtauden määritelmä. Puhtaus kertoo timantin sulkeumien eli tunnusmerkkien määrästä, sijainnista ja näkyvyydestä. Puhtausluokassa VS on määritelmän mukaisesti vähän sulkeumia. Melee kokoisissa briljanteissa ei ole paljaalla silmällä havaittavia sulkeumia. SI asteen puhtaus on hyvin laaja, se on yhtä astetta vähemmän harvinainen kuin VS mutta käytännössä useimmat SI asteen Suokko Timanttikorujen briljantit ovat niin puhtaita, että niitä ei erota paljain silmin VS asteesta. Jos timantin koko kasvaa yli melee rajan, voi yksittäisiä sulkeumia joissakin tapauksissa havaita myös ilman suurennuslasia.

SMM | D-G VVS
Tämä merkkijono kertoo harvinaisen värittömistä ja puhtaista SMM-timanteista. Värit D, E, F ja G sisältyvät tähän asteeseen, yksittäistä timanttia ole eroteltu tarkemmin mikä väriasteista on kyseessä. Nämä värittömät väriasteet ovat hyvin vaikeasti erotettavissa toisistaan jopa gemmologin laboratoriossa ja muodostavat väriasteikon huipun.

VVS on erittäin puhdas timantti. Asiantuntevalla gemmologilla voi mennä useita minuutteja tarkastellessa VVS timanttia mikroskoopilla ja silti asteen tunnusmerkkinä oleva sulkeuma voi jäädä löytymättä. Isoissa timanteissa VVS puhtaus on selvemmin erotettavissa, koska sulkeumatkin ovat isompia isommissa timanteissa.

H SI
Suokko Timanttikorujen H SI kertoo luonnontimanttien värin (H) ja puhtauden (SI) vähimmäisasteen. Alkuperäinen timanttikide on löytynyt hiomattomassa muodossaan luonnosta ja mahdollinen alkuperäinen löytöpaikka voi olla muinaisen tulivuoren kohdalle kaivettu kaivos. Tulivuoren rapautumisen myötä timantti voi olla myös ajautunut tuhansien kilometrien päähän jokia pitkin. Väri H on GIAn asteikolla väritön ylhäältäpäin katsoessa, mutta saattaa olla vähän sävyttynyt sivulta katsottaessa. SI puhtaus on Suokko Timanttikoruissa lähes aina silmälle puhdas, mutta isoissa timanteissa saattaa näkyä sulkeumia paljaalla silmällä.

G VS
Tässä väri- ja puhtausyhdistelmässä luonnontimantti on hyvin turvallinen ostos. On varmaa, ettei melee kokoisissa (alle 0,30 ct) timanteissa ole nähtävissä sulkeumia ilman suurennosta, ja väri G on haluttu värittömyytensä vuoksi.

G VVS
Suokko Timanttikoruissa luonnontimanttien G VVS on harvinaisin saatavilla oleva väri- ja puhtausaste. Vaikka GIAn asteikossa on harvinaisempiakin timanttiluokitus asteita, käytännössä vain yksittäisille solitaarikiville voimme tarjota harvinaisempaa väri- ja puhtausasteluokitusta.